29. 10. 2023

Tereza Pokorná, Adam Košir

T-Group a vzdělání

“Mistr světa s vyznamenáním ve škole? Tohle přece nemůže dlouhodobě fungovat!” V T-Group jsme se rozhodli toto přesvědčení mnoha lidí vyvrátit. Zeptali jsme stepařů z našich řad, kteří tráví ve studiu téměř veškerý svůj volný čas, jak se jim daří skloubit život výkonnostního sportovce a umělce se vzděláním. Vy se tak můžete těšit na sérii zajímavých článků, ve kterých pro vás rozebereme hned několik témat týkajících se propojení stepu, školy a vzdělávání.

T-Group také vzdělává:

Nestačí nám učit jen step

Jako organizace zaměřená především na mladé sportovce a umělce jsme si plně vědomi toho, jakou roli v životě hraje vzdělání na různých úrovních. Je to startovací plocha pro úspěšný osobní i kariérní život a v dnešní době by rozumná úroveň dosaženého vzdělání neměla chybět v životopisu mladého člověka. I na to se v příštích článcích zaměříme. Dnes se ale podíváme blíže na to, co děláme v T-Group navíc, abychom našim členům předali vědomosti i zkoušenosti tou mimoškolní neformální cestou. To je často do života ještě zásadnější!

Pro zajištění co nejkvalitnější základny pro růst se snažíme našim členům poskytnout maximum. Mít pohybovou průpravu, lidi, o které se můžete opřít, inspiraci a k tomu i intelektuální stimulace je ideální pomyslná trampolína, ze které se naši členové odráží do života. Snažíme se zajistit ideální stav označovaný jako kalokagathia, tedy spojení kvalitního těla i mysli.

Young Coaches Program

T-Group Dance Studio představilo jako první stepařské studio na světě plán založit vlastní vzdělávací program pro trenéry a vytvořit si tak skupinu mladých stepařů, kteří budou své zapálení do tance a postoj k životu předávat dalším generacím. YCP neboli Young Coaches Program má za sebou už dva úspěšné roky a tvoří základ pro celý náš trenérský systém. Během let 2020 a 2021 prošlo kurzem celkem 19 trenérů, z nichž většinu na chodbách studia potkáváte každý den. V rámci programu měli účastníci workshopy a lekce nejen s garanty programu a vedením studia, ale také s mnoha externími experty v oboru trenérství, mezi například Aleš Kartus, bývalý trenér tenistky světových kvalit Barbory Krejčíkové. 

„Je pro nás totiž důležité, aby naši budoucí trenéři viděli a věděli, co vše je v trenérském životě čeká. To dobré i to špatné a tyto zkušenosti nejlépe předají právě ti, pro které je trénování vše,“ vysvětlil důvod zvaní expertů z oboru na přednášky. Všichni také prošli zdravotnickým kurzem, hodinami pedagogiky a psychologie a i nadále na sobě nepřestávají pracovat.

Na otázku „Co tě studio kromě stepu naučilo?” odpověděla Simona Trmačová, jedna z mladých trenérek:

“Nejvíc informací do života jsem získala z trenérského kurzu a celkově z možnosti ve studiu vést lekce. Myslím si, že mě to dobře naučilo plánování hodin i organizaci z dlouhodobějšího hlediska (například příprava soutěžního čísla), komunikaci s dětmi i s rodiči a celkově posunulo moje kreativní přemýšlení v tanci. Taky se snažím si vytvořit dobrý přehled v hudbě, protože to považuji jako trenér i stepař za důležité.”

Motivovaní, vzdělaní a spokojení trenéři. To vše nám dodává důvěru, že všichni svěřenci jsou v T-Group v dobrých rukou. YCP ale zdaleka nekončí a přípravy na 3. ročník už jsou v plném proudu. Moc se těšíme, až se skupina T-Group coaches rozšíří o další mladé trenérské naděje, protože těch není nikdy dost. Přece jenom, T-Group stále roste.

Tréninky

Snažíme se, aby step nebyl viděn jen jako “zábava po škole”. Právě tréninky a soutěže děti v mnoha ohledech vzdělávají mnohem komplexněji než škola. Během stepařských tréninků se dítě učí disciplíně, trpělivosti, fungování ve skupině a také tvrdé práci, která se poté promítá na jeho výsledcích. Na rozdíl od některých zkušeností ze školy, dává T-Group přednost právě dlouhodobé cílevědomé práci a snaží se aktivně o vytvoření kladného vztahu k tomu, co dítě dělá. Výsledky jsou potom jen vedlejším bonusem. Stepaři u nás tak mají chuť na sobě neustále pracovat nehledě na výsledky a tím do života získávají ohromný potenciál.

“Pomohlo mi to v sobě najít větší sebevědomí, hledat si kamarády a obecně komunikovat s lidmi, pracovat s dětmi a lépe zvládat stres,” říkala s nadšením juniorská stepařka Ema Branštetrová.

„Je zřejmé, že v určitých fázích života jsou naši členové daleko raději v T-Group než ve škole. Je to skvělá příležitost je vzdělávat v různých ohledech i zde, protože jejich pozornost a vnímání funguje daleko lépe právě v prostředí, kde chtějí děti samy být,“ vysvětlil záměr T-Group manažer studia Adam Košir. „I step přináší spoustu nespravedlnosti, nesplněných osobních cílů a nutnosti překonávat zklamání. A my jsme tu od toho, aby to díky prostředí ve studiu všichni zvládli a posunuli se dál,“ doplnil.

Nejde samozřejmě jen o morální hodnoty a zkušenosti, co se snažíme našim členům předat. Získávají také například povědomí o kultuře a umění obecně. „Máme speciálně vyhrazené hodiny, kde je prostor se věnovat i tématům jako historie hudby, propojení tanečních stylů s konkrétními styly hudby a podobně. Zejména na hodinách improvizace, kde trenéři pracují s hudbou klasickou i moderní, se nám daří prohlubovat znalosti stepařů o tomto oboru,“ zhodnotil zakladatel studia Tobiáš Košir.

Soutěže

Dalším prvkem, který nás v mnohém posouvá, jsou soutěže. Právě ty hrají významnou roli v rozvoji mentality dospívajících sportovců.

Adéla Blatná, zkušená soutěžní stepařka, o soutěžním prostředí mluví takto:

“Soutěž je pro mě odměna a vždy nová příležitost podat ze sebe to nejlepší. Zároveň taky část sezóny, kdy na sobě cítím velkou zodpovědnost a stres. Připravujeme se celou sezónu na výsledné dvě minuty na pódiu, které nám mnohdy rozhodnou o dalším postupu. Po zkušenostech vím, jak na soutěžích se stresem a tlakem pracovat. Stresové situace v běžném životě pak oproti soutěžím nejsou nic strašného.”

Poněkud divoké pojetí tanečních soutěží na první pohled vypadá občas jako nesmyslné, zbytečně stresující nebo dokonce nezdravé. Právě toto prostředí je ale pro učení ideální. Člověk se zde naučí pracovat pod tlakem a v časovém presu. Pochopí, co je to týmový duch a získá novou motivaci do života.

„Kde jinde se nejlépe naučit vyrovnávat s úspěchem i neúspěchem, odolávat tlaku a překonávat překážky, než mezi lidmi, kteří pro vás chtějí jen to nejlepší a jsou tu pro vás k dispozici,“ doplnil Tobiáš. Dodal, že na rozdíl od vrstevníků, kteří se sportem nezabývají, se členové T-Group podle něj skvěle vyrovnávají se zklamáním a taky s určitou nespravedlností, kterou svět tance přináší.

Na mezinárodních soutěžích je zároveň zásadní prvek rozvoje komunity, kdy se naši stepaři seznamují nejen se stepařskými hvězdami, ale také s obyčejnými stepaři z jiných zemí a sdílí své životní příběhy.

Komunita a týmový duch

Svět stepu je jedinečný v tom, že zde neexistují náhradníci ani střídačka. Všichni jsou do procesu naplno zapojeni od prvního tréninku až do poslední soutěže sezóny. Tanečníci s sebou tak musí unést nemalou tíhu zodpovědnosti. Vědí, že pokud se rozhodnou být součástí jakékoliv skupinové choreografie, za svým rozhodnutím si musí stát a setrvat celý nadcházející rok. Jeden stepař ovlivňuje druhého a pro zajištění funkce skupiny je neskutečně důležitá důvěra, a to ať už na pódiu, nebo během příprav. Naši stepaři jsou ochotni obětovat své pohodlí ve prospěch druhých, přizpůsobit se skupině a jeden druhého navzájem podpořit. To vše jsou věci, které netvoří pouze kvalitní klub, ale v běžném životě také kvalitní společnost. Právě proto je pro nás tak důležité, aby členové T-Group těmito, již zmíněnými schopnostmi disponovali.

“Před několika měsíci jsem se zranila, a proto jsem se této sezóny aktivně účastnit nemohla. Setkala jsem se ale s velikou podporou celého týmu, díky které jsem to všechno zvládla daleko líp. Taky jsem měla jedinečnou možnost sledovat, jak formace dospělých jako kolektiv funguje. Je skvělé, že se všichni navzájem respektují a jeden pro druhého by udělal cokoliv,” sdílela s námi Adéla Blatná své osobní zkušenosti.

Studio tanečníkům poskytuje nespočet možností k vytvoření zkušeností, které jim pomůžou probojovat se životem. Členstvím v T-Group nezískávají tanečníci jen medaile a poháry, ale hlavně vnitřní jistotu. Jistotu, že ať už si vyberou jakoukoliv cestu a rozhodnou se pro jakýkoliv cíl, tak mají na to dotáhnout to až do konce. A pokud se jim do cesty postaví jakákoliv překážka, se kterou se nemůžou vypořádat sami, stojí za nimi parta lidí, která je vždy bez váhání podrží - komunita T-Group. ❤️

Takto by se dalo pokračovat ještě dlouho, protože zjevných i skrytých benefitů v našem prostředí je skutečně mnoho. My je nepřestáváme hledat a zanedlouho se můžete těšit na další články, které budou na téma vzdělání nahlížet z jiných, nevšedních úhlů. A než další článek vyjde, my budeme dělat to, co nám, jak doufáme, jde nejlépe: Vytvářet prostředí, ve kterém má smysl trávit čas.

Související témata