Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost T- Group Dance Studio, z. s., se sídlem Luční 2555/32, 616 00 Brno Žabovřesky,, IČ: 08301026 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 26114. Dále jen „provozovatel“ nebo „správce“.

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o projeveném zájmu o kurzy, sponzoring, či jiné poskytované služby.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně poskytování našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Newslettery

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletterů, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: studio@t-group-dance.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu. Jsou to:

  • Marketingový a UX konzultant Jakub Blatný (Jakub Blatný, Metodějova 6, 612 00 Brno. IČO 04432410, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna)
  • Webový konzultant Kateřina Přibylová (Kateřina Přibylová, Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno. IČO 07300051, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Jaké nástroje používáme?

  • Mailchimp - mailingový nástroj společnosti The Rocket Science Group LLC ze Spojených států používáme pro rozesílku newletterů. Služba Mailchimp splňuje požadavky Evropské unie pro zpracování a předávání osobních údajů na základě data processing addendum.
  • Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics slouží ke zpracování statistik o návštěvnosti webu. Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Data zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců.
  • Hotjar společnosti Hotjar Limited sídlící na adrese Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Nástroj Hotjar slouží k pochopení kvalitativních aspektů chování návštěvníků na našem webu. Nahrávky a tzv. heatmapy ukazují, jak návštěvníci webu pohybují myší a na jaké elementy klikají; jsou generovány tak, aby nezachytily žádné osobní údaje. Vyplnění anket pro zpětnou vazbu je dobrovolné a pokud sami v průběhu ankety aktivně neurčíte jinak, anonymní. Přehled dat, která Hotjar zpracovává, naleznete na adrese https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Údaje v heatmapách a nahrávkách se uchovávají po dobu jednoho roku, data z anket zpětné vazby mažeme po jejich vyhodnocení nejpozději do tří let.

IV. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese studio@t-group-dance.cz.

VI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.7.2023